• Ελληνικά
  • English
  • Русский

Πολυιατρείο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Αθλητικών Κακώσεων και Αποκατάστασης

Συμμετοχή στο ESSKA SPECIALTY DAYS 2019. 8-9/11/2019, Μαδρίτη

Συμμετοχή στο ESSKA SPECIALTY DAYS 2019 8-9/11/2019 Μαδρίτη των Ιωάννη Τερζίδη και Τρύφωνα Τότλη και προφορική ανακοίνωση με θέμα CLINICAL TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF HOFFA’S FAT PAD SYNDROME ASSOCIATED WITH INFRAPATELLAR PLICA