• Ελληνικά
  • English
  • Русский

Πολυιατρείο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Αθλητικών Κακώσεων και Αποκατάστασης

Έρευνα

Η διαρκής έρευνα αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση του σύγχρονου ανθρώπου, σ’ όποιον τομέα κι αν δραστηριοποιείται, ιδιωτικό, επιστημονικό η επαγγελματικό. Ιδιαίτερα στο χώρο της ιατρικής επιστήμης, η ανανέωση των γνώσεων, η πιστοποίηση στη χρήση νέων μεθόδων, η στενή παρακολούθηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και η ενεργός συμμετοχή και παρακολούθηση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι απαραίτητο.

Οι ιατροί της ομάδας TheMIS προσπαθώντας να συμπορευτούν με τις ανάγκες του σύγχρονου ορθοπαιδικού ασθενούς, συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, παράλληλα με την καθημερινή τους ιατρική πράξη.

Στο τρέχον χρονικό διάστημα εκπονούνται ερευνητικά πρωτόκολλα με τελικό στόχο την δημοσίευσή τους σε διεθνή έγκυρα και αναγνωρισμένα Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Κύριος σκοπός των ερευνητικών πρωτοκόλλων είναι να αναδείξουν τα αποτελέσματα εφαρμογής επιλεγμένων και καταξιωμένων χειρουργικών τεχνικών από τους Ορθοπαιδικους της ομάδας TheMIS κάνοντας στα γνωστά στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον η σύγκρισή τους με τα διεθνή δεδομένα αποτελεί πηγή γνώσης και άντλησης πληροφοριών χρήσιμες για την καθημερινή Ορθοπαιδική Χειρουργική άσκηση.

 

Οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου, είναι το πρώτο στάδιο για την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδα, δηλαδή την ολική καταστροφή της άρθρωσης, που συνήθως απαιτεί βαριές επεμβάσεις αντικατάστασης με μεταλλικά προθέματα. Το πρόβλημα είναι η αδυναμία του αρθρικού χόνδρου να επουλωθεί. Ειδικά βλάβες μεγαλύτερες από 2 – 3 τετραγωνικά εκατοστά η αποκατάσταση είναι αδύνατη. Πλέον σύγχρονη μέθοδος θεραπείας, είναι η μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων ( από τον ίδιο τον ασθενή ). Αυτό μέχρι πρόσφατα, γίνονταν σε 2 στάδια 1) αρθροσκοπική αναγνώριση των βλαβών και λήψη υγιών χονδροκυττάρων, αποστολή τους σε ειδικά εργαστήρια του εξωτερικού για καλλιέργεια και 2) ανοικτή δεύτερη επέμβαση τοποθέτησης των καλλιεργημένων χονδροκυττάρων επί των βλαβών. Σήμερα υπάρχει πλέον η δυνατότητα θεραπείας σε ένα μόνο στάδιο με την απομόνωση εντός του χειρουργείου των αυτόλογων χονδροκυττάρων και την άμεση τοποθέτησή τους επί της βλάβης. Παγκόσμια πρωτοπορία της ομάδας TheMIS αποτελεί η απολύτως αρθροσκοπική εφαρμογή της μεθόδου, χωρίς ανοικτή επέμβαση, με σημαντικά οφέλη στο χρόνο νοσηλείας κι αποκατάστασης των ασθενών.
Ένα από τα πιο επίκαιρα και σύγχρονα μηνύματα της ορθοπαιδικής αποτελεί η διάσωση του μηνίσκου ( save the meniscus ). Ο μηνίσκος είναι ένα ινοχόνδρινο στοιχείο που λειτουργεί σαν «μαξιλάρι» ανάμεσα στο μηρό και στην κνήμη, με σκοπό την προστασία των χόνδρων και την καλύτερη λειτουργία του γόνατος. Η ρήξη του διαταράσσει σημαντικά την άρθρωση προκαλώντας χόνδρινες βλάβες. Η κλασσική αφαίρεση του μηνίσκου ( ολική ή ακόμη και μερική ) επίσης δημιουργεί προβλήματα στην άρθρωση με σημαντική αύξηση των φορτίων που ασκούνται στις αρθρικές επιφάνειες. Η αποκατάσταση του μηνίσκου με συρραφή δεν είναι πάντα εφικτή. Αποτελεί πρώτη επιλογή σε νέους ασθενείς, με πρόσφατες ρήξεις που αφορούν την κόκκινη ζώνη του μηνίσκου, δηλαδή την περιφέρειά του που έχει αγγείωση.
Μικρές σε έκταση χόνδρινες βλάβες, κάτω των 2 τετραγωνικών εκατοστών, αντιμετωπίζονται με επιτυχία με μικροκατάγματα. Μετά από ριζικό αρθροσκοπικό καθαρισμό της βλάβης, σε υγιή όρια, με τη βοήθεια είδικού αρθροσκοπικού εργαλείου ( Owl ) γίνονται μικρές οπές στο οστούν της βλάβης, με σκοπό την επικοινωνία του υποχονδρίου οστού με την άρθρωση. Αυτό έχει αποδειχθεί, ότι προκαλεί τη μεταφορά πολυδύναμων κυττάρων από το εσωτερικό του οστού, στην επιφάνεια αυτού. Τα κύτταρα αυτά, παράγουν υλικό που ομοιάζει πολύ με τον υαλοειδή χόνδρο, μόνο που φέρει περισσότερα ινώδη στοιχεία ( ινώδης χόνδρος ). Ωστόσο αυτό είναι αρκετό για την καλή λειτουργία της άρθρωσης χωρίς σημαντικά προβλήματα στο μέλλον.
Οι ολικές αρθροπλαστικές, αποτέλεσαν την τελευταία 50ετία επανάσταση στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας των μεγάλων αρθρώσεων. Καταπολέμησαν αποτελεσματικά την αναπηρία και την ανικανότητα που βιώνει ο ασθενής με βαριά οστεοαρθρίτιδα, επαναφέροντας την ποιότητα ζωής που υποβαθμίζεται σημαντικά από την πάθηση. Παρά την εξέλιξη των υλικών στις ολικές αρθροπλαστικές, οι επεμβάσεις αυτές απαιτούν εκτεταμένες τομές, αποκολλήσεις μυών και τενόντων και μεγάλο χρόνο αποκατάστασης. Ακολουθώντας το ρεύμα της σύγχρονης Ορθοπαιδικής, η ελάχιστη χειρουργική παρεμβατικότητα αποτελεί πλέον επιλογή και στις εγχειρήσεις αυτές. Η μέθοδος AMIS ( Anterior Minimally Invasive Surgery ) αφορά την ολική αρθροπλαστική του ισχίου. Με δερματική τομή 8 – 10 εκατοστών ( αντί 20 – 25 στην κλασσική μέθοδο ), και χωρίς καμία διατομή μυός ή τένοντα, αντικαθίσταται η φθαρμένη άρθρωση του ισχίου. Το πλεονέκτημα δεν είναι μόνο κοσμητικό, η αιμορραγία είναι ελάχιστη, η κινητοποίηση του ασθενούς άμεση ( πρώτο 24ωρο) και η αποκατάσταση κι επιστροφή στις δραστηριότητες εξαιρετικά γρήγορη. Η ομάδα The.M.I.S. μετά από εκπαίδευση σε κέντρο της Γαλλίας, άρχισε την εφαρμογή της μεθόδου στην κλινική Άγιος Λουκάς από το 2010.
Όλες οι χειρουργικές μέθοδοι και οι θεραπείες έχουν σκοπό τη γρήγορη επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες των ασθενών. Οι αθλητές αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών, όπου ο χρόνος επιστροφής σε έντονη σωματική δραστηριότητα και βαθμός αποκατάστασης έχουν μεγάλη σημασία, δεδομένου του συνήθως περιορισμένου χρονικά αθλητικού βίου. Το “return to sports” λοιπόν αποτελεί πεδίο ιδιαίτερης ενασχόλησης της Ομάδας TheMIS. Η επιλογή της καταλληλότερης θεραπευτικής – χειρουργικής μεθόδου, σε συνδυασμό με το ιδανικότερο πρωτόκολλο αποκατάστασης, θα επιτρέψουν τη γρήγορη επιστροφή στα σπορ με ασφαλή τρόπο.
Η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου αποτελεί την αρχή του τέλους του γόνατος. Η συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ αποτέλεσε από αρκετά χρόνια, θεραπευτική λύση. Η εξέλιξη των χειρουργικών μεθόδων και των χρησιμοποιούμενων υλικών, αποτελεί πεδίο ενασχόλησης για το TheMIS. Ο αυξανόμενος αριθμός αναθεωρήσης παλαιότερων συνδεσμοπλαστικών και οι απαιτήσεις των ασθενών για πλήρη κι ασφαλή επιστροφή στις δραστηριότητες που επιθυμούν, απαιτούν νέες χειρουργικές προοπτικές, επιθετικά πρωτόκολλα αποκατάστασης και οργανωμένη ομάδα συνεργατών.